นายกอบกิจ  สิทธิธนกานต์  
   

อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตัวชี้วัด รุ่น 2

เปิดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตัวชี้วัด รุ่น 2

ภาพกิจกรรม

วันนี้ (3 พ.ค. 61) เวลา 10.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักในสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดยมีดร.คณาพร คมสัน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กล่าวรายงาน นายสุนันท์ วงศ์ทองเหลือ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย หัวหน้างานวิชาการ 1 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 1 คน และครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 1 คน รวม 3 คน และโรงเรียนขยายโอกาสมีครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 1 คน และวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา 1 คน รวม 5 คน รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 128 คน

 

Kroobannok Education News

emoney

e-salary

amss

smss

ข้อมูลสารสนเทศ

คินิยม 12 ประการ

โรงเรียนประชารัฐ

คู่มือประชาชน

ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล

ระบบปัจจัยนักเรียน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ระบบสาระสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

ระบบเผยแพร่ผลงานวิชาการ

efix

ระเบียบวาระและรายงานการประชุม

facebook samutprakan1

แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี

สถิติการเข้าชม

257819
วันนี้วันนี้164
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้356
เดือนนี้เดือนนี้5160
รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น257819
18Dot232Dot125Dot29

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

เว็บไซต์สถานศึกษา
โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.๑

Copyright © SAMUTPRAKAN PESAO 1
Samut Prakan Primary Education Service Area Office 1 Information Technology for Education Center | ITEC
34/4 Sukhumwit Road, Paknam, Muang, Samut Prakn 10270
Call : 0-2384-8088-92, 0-2371-6021-2, 0-2371-6084, 0-2384-3278 0-2384-3989, 0-2384-5476 and 0-2394-5705 Fax : 0-2371-6085
eMail : itec.sp1@gmail.com