นายกอบกิจ  สิทธิธนกานต์  
   

เปิดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตัวชี้วัด รุ่น 1

เปิดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตัวชี้วัด รุ่น 1

ภาพกิจกรรม

วันนี้ (30 เม.ย. 2561) ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักในสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้่ความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม มีผู้เข้าอบรม 128 คน จาก 4 กลุ่มโรงเรียน โดยมีอาจารย์สุนันท์ วงศ์ทองเหลือ เป็นวิทยากรให้ความรู้

 

Kroobannok Education News

emoney

e-salary

amss

smss

ข้อมูลสารสนเทศ

คินิยม 12 ประการ

โรงเรียนประชารัฐ

คู่มือประชาชน

ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล

ระบบปัจจัยนักเรียน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ระบบสาระสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

ระบบเผยแพร่ผลงานวิชาการ

efix

ระเบียบวาระและรายงานการประชุม

facebook samutprakan1

แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี

สถิติการเข้าชม

257815
วันนี้วันนี้160
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้356
เดือนนี้เดือนนี้5156
รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น257815
18Dot232Dot125Dot29

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

เว็บไซต์สถานศึกษา
โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.๑

Copyright © SAMUTPRAKAN PESAO 1
Samut Prakan Primary Education Service Area Office 1 Information Technology for Education Center | ITEC
34/4 Sukhumwit Road, Paknam, Muang, Samut Prakn 10270
Call : 0-2384-8088-92, 0-2371-6021-2, 0-2371-6084, 0-2384-3278 0-2384-3989, 0-2384-5476 and 0-2394-5705 Fax : 0-2371-6085
eMail : itec.sp1@gmail.com