:- คู่มือและวีดีทัศน์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ประจำปี 2561

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:- ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง ของ ร.ร.บ้านขุนสมุทรไทย
:- ขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.1  โรงเรียนวัดบางโปรง  จำนวน  1 รายการ
:- ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์
:- ขายทอดตลาดบ้านพักครู แบบกรมสามัญ จำนวน 1 หลัง ของ ร.ร.วัดชมนิมิตร
:- เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
:- เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 คัน 
:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
:- การขายทอดตลาดอาคารเรียน สปช.017 ขนาด 16 ห้องเรียน จำนวน 1 รายการ ของ ร.ร.คลองมหาวงก์
:- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แผนการจัดซื้อ  รายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียน

งบทดลอง  เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ

tepe online  dlit

Obec Channel  Training OBEC

                                                           คู่มือโครงการ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศิลปหัตถกรรมครั้งที่67

ศิลปหัตกรรม สพป.สป.1

 
 

ทำบุญมาฆบูชา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2560

ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมและเวียนเทียน ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามและวัดพิชัยสงคราม
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1(สพป.สมุทรปราการ เขต 1) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาขึ้น เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานจัดงานและมีบุคลากรในสังกัด นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ครู และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และนางสมถวิล รัตนมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ร่วมกิจกรรมครั้งนี้และอำนวยความสะดวก โดยในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป รับบิณฑบาต ถวายภัตตาหารเช้า จากนั้นในช่วงสาย ฟังพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาที่ห้องประชุมฉลองขวัญ ต่อจากนั้นเป็นการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ วัดพิชัยสงคราม
สำหรับการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลักธรรมคำสอนของพระองค์ สมควรอย่างยิ่งที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันสวดมนต์ รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา ศึกษาหลักธรรมและปฏิบัติกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อขัดเกลาจิตใจให้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว


ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.ชูชาติ  แก้วนอก

ดร. ชูชาติ  แก้วนอก

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

ผู้อำนวยการ

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ระบบสาระสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

ระบบเผยแพร่ผลงานวิชาการ

efix

ระเบียบวาระและรายงานการประชุม

facebook samutprakan1

 
 

เว็บไซต์สถานศึกษา

โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.๑

 


โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.สป.๑
 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 


เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

Kroobannok Education News