ข่าวประกาศ

:- ร่างขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ  (กลุ่มที่ 2)
:- ร่างขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน  จำนวน 3 รายการ  (กลุ่มที่ 1)
:-  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
:- เครื่องมือวัดและประเมินผลการอ่านและการเขียน (พฤศจิกายน ๒๕๖๑)  ตอนที่ 1   ตอนที่ 2
:- ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง:

:- *ประกาศ* แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มที่ 5, กลุ่มที่ 6, กลุ่มที่ 7, กลุ่มที่ 8
:- *ประกาศ* ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ
:- *ประกาศ* แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มที่ 1, กลุ่มที่ 2, กลุ่มที่ 3, กลุ่มที่ 4 
:- *ประกาศ* ขายทอดตลาดอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 รายการ  ของ ร.ร.วัดแพรกษา
:- *ประกาศ* แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการซื้อครุภัณฑ์  จำนวน 8 รายการ
:- *ประกาศ* ร่างขอบเขตงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ  

แผนการจัดซื้อ  รายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียน

งบทดลอง  เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ

tepe online  dlit

Obec Channel  Training OBEC

                                                           คู่มือโครงการ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศิลปหัตถกรรมครั้งที่67

ศิลปหัตกรรม สพป.สป.1

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

 
 
 

ทำบุญมาฆบูชา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2560

ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมและเวียนเทียน ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามและวัดพิชัยสงคราม
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1(สพป.สมุทรปราการ เขต 1) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาขึ้น เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานจัดงานและมีบุคลากรในสังกัด นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ครู และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และนางสมถวิล รัตนมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ร่วมกิจกรรมครั้งนี้และอำนวยความสะดวก โดยในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป รับบิณฑบาต ถวายภัตตาหารเช้า จากนั้นในช่วงสาย ฟังพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาที่ห้องประชุมฉลองขวัญ ต่อจากนั้นเป็นการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ วัดพิชัยสงคราม
สำหรับการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลักธรรมคำสอนของพระองค์ สมควรอย่างยิ่งที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันสวดมนต์ รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา ศึกษาหลักธรรมและปฏิบัติกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อขัดเกลาจิตใจให้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว


ไม่พบฟีด

ดร.ชูชาติ  แก้วนอก

ดร. ชูชาติ  แก้วนอก

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

ผู้อำนวยการ

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ระบบสาระสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

ระบบเผยแพร่ผลงานวิชาการ

efix

ระเบียบวาระและรายงานการประชุม

facebook samutprakan1

แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี

 
 

เว็บไซต์สถานศึกษา

โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.๑

 


โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.สป.๑
 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 


เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

Kroobannok Education News