สพป. สป.1
ครบรอบ ๑๐๐ ปีการใช้ธงไตรรงค์
ป้อมยุทธนาวี
พระเจดีย์กลางน้ำ
ฟาร์มจระเข้ใหญ่
งามวิไลเมืองโบราณ
สงกรานต์พระประแดง
สะพานภูมิพล
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
All Downloads
Number of Downloads: 14
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
Files:
Information
Created 2560-10-07
Changed 2560-10-07
Version
Size 774.79 KB
System
Downloads 35
Information
Created 2560-10-07
Changed 2560-10-08
Version
Size 54.73 MB
System
Downloads 25
Information
Created 2560-10-08
Changed 2560-10-08
Version
Size 148.5 KB
System
Downloads 18
Information
Created 2560-10-08
Changed
Version
Size 645.94 KB
System
Downloads 16
Information
Created 2560-10-08
Changed 2560-10-08
Version
Size 667.63 KB
System
Downloads 49
Information
Created 2560-10-08
Changed 2560-10-08
Version
Size 8.13 MB
System
Downloads 79
Information
Created 2560-10-08
Changed
Version
Size 2.73 MB
System
Downloads 23
Information
Created 2560-10-08
Changed
Version
Size 1.7 MB
System
Downloads 14
Information
Created 2560-10-08
Changed
Version
Size 485.15 KB
System
Downloads 20
Information
Created 2560-10-08
Changed
Version
Size 58.81 KB
System
Downloads 19

ดร.ชูชาติ  แก้วนอก

ดร. ชูชาติ  แก้วนอก

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑