นายกอบกิจ  สิทธิธนกานต์  
   

OBEC-Channel

web-basde

dltv

dltv1dltv4dltv10

dltv2dltv5dltv11

dltv3dltv6dltv12

กิจกรรมวันครู2563

แบบสอบถาม

 

 

ข่าวประกาศ

:- *ประกาศ*  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
:-*ประกาศ* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
:- *ลิงค์* ส่งแบบสำรวจข้อมูลความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
:- *ด่วน* แบบสำรวจข้อมูลความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
:- *ประกาศ* รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน  ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
:- แนวการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
:- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สพป.สมุทรปราการ เขต 1
:- เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
:- แผนฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ศธจ.สมุทรปราการ  (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
:- *ประกาศ* ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานอาคาร 1  อาคาร 2  บ้านพักนักการภารโรงและห้องเก็บอุปกรณ์  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
:- *ประกาศ* ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารสำนักงาน อาคาร 1 อาคาร 2 บ้านพักนักการภารโรง และห้องเก็บอุปกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:- *ประกาศ* TOR  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคาร 1  อาคาร 2 บ้านพักภารโรงและห้องเก็บอุปกรณ์  ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
:- *ประกาศ* แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
:- *ประกาศ* การขายทอดตลาดส้วม แบบ สปช. 601/2526  จำนวน 1 หลัง  ของโรงเรียนคลองใหม่
:- *ประกาศ* การขายทอดตลาดอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 6 รายการ  ของโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
:- *ประกาศ* การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 017  จำนวน 1 รายการ  ของโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า
:- *ประกาศ* การขายทอดตลาดอาคารประกอบส้วม แบบ สปช.601/27 ขนาด 6 ห้อง ของโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ จำนวน 1 หลัง
:- *ประกาศ* การขายทอดตลาดบ้านพักครู ของโรงเรียนวัดชมนิมิตร จำนวน 4 รายการ
:- *ประกาศ* การขายทอดตลาดอาคารโรงอาหารและอาคารเอนกประสงค์ ของโรงเรียนวัดคลองมอญ จำนวน 2 รายการ
:- *ประกาศ* การขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.1ขนาด 6 ห้อง ของโรงเรียนวัดคลองเก้า จำนวน 1 หลัง

วัฒนธรรมองค์กร

  tepe online  dlit

Obec Channel  Training OBEC

                                                           คู่มือโครงการ

Kroobannok Education News

  พัชระ  งามชัด  
  นายภูมิ  พระรักษา  
สื่อการเรียนรู้จากครูดีสมุทรปราการ
สื่อการเรียนรู้จากครูดีสมุทรปราการ

คินิยม 12 ประการ

โรงเรียนประชารัฐ

คู่มือประชาชน

ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล

ระบบปัจจัยนักเรียน

emoney

e-salary

amss

smss

ข้อมูลสารสนเทศ

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ระบบสาระสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

ระบบเผยแพร่ผลงานวิชาการ

efix

ระเบียบวาระและรายงานการประชุม

facebook samutprakan1

แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี

สถิติการเข้าชม

285367
วันนี้วันนี้31
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้151
เดือนนี้เดือนนี้380
รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น285367
3Dot231Dot226Dot13

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

เว็บไซต์สถานศึกษา
โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.๑

Copyright © SAMUTPRAKAN PESAO 1
Samut Prakan Primary Education Service Area Office 1 Information Technology for Education Center | ITEC
34/4 Sukhumwit Road, Paknam, Muang, Samut Prakn 10270
Call : 0-2384-8088-92, 0-2371-6021-2, 0-2371-6084, 0-2384-3278 0-2384-3989, 0-2384-5476 and 0-2394-5705 Fax : 0-2371-6085
eMail : itec.sp1@gmail.com