:::จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562::: ###ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการวิ่งเพื่อหารายได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ###  
  สพป.สป.1  
  เข้าสู่เว็บไซต์